W związku z zamknięciem bazy danych Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt Indexel prosimy o zgłaszanie się właścicieli zwierząt zaczipowanych w naszej lecznicy do roku 2016 w celu bezpłatnej rejestracji w nowej bazie danych oraz uzupełnienia dokumentacji RODO.